Blackwood Primary School

Ysgol Gynradd Coed Duon

"United we Empower, Nurture, Challenge"

"Wrth Uno mae'n Arfogi i Feithrin a Herioto"